درباره ما

بر اساس فصل سوم قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب سال 1388 مجلس شورای اسلامی، انجمن شهرستانی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تشکیل و طبق مقررات قانون مذکور و آئین‌نامه‌های آن و مفاد اساسنامه فعالیت خواهد نمود.
 
کلیه فعالیت­های انجمن غیرسیاسی، غیرانتفاعی، غیرتجاری و غیردولتی بوده که پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنعت، معدن و تجارت استان) رسمیت می‌یابد و بر اساس قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و مفاد این اساسنامه فعالیت می‌کند.
 
محدوده فعالیت انجمن در محدوده جغرافیایی شهرستان می­باشد.
 
انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و کلیه اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند.
 
مرکز اصلی انجمن در مرکز شهرستان واقع می‌باشد.
 
مدت فعالیت انجمن از تاریخ تاسیس نامحدود می­باشد.
 
هدف انجمن ساماندهی مشارکت مردمی در اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان می‌باشد.
 
 
وظایف و اختیارات انجمن:
 
1) دریافت، ارجاع، پیگیری دعاوی و شکایات مصرف‌کنندگان به مراجع ذیربط
 
2) مشاوره و ارایه راهنمایی‌های لازم به مصرف‌کنندگان
 
3) آموزش مصرف‌کنندگان با تمرکز بر تبیین حقوق مصرف کنندگان،استاندارد و کیفیت محصول از طریق رسانه‌های گروهی، انتشار نشریه و...
 
4) جلوگیری از تبانی و ایجاد مراکز انحصاری که منجر به افزایش قیمت و یا تضییع حقوق مصرف‌کنندگان می‌گردد. 
 
5) انتقال و پیگیری موارد مرتبط با حقوق مصرف‌کنندگان به انجمن استانی و ملی و سازمان‌های دولتی ذیربط 
 
6) انتشار اطلاعات مورد نیاز مصرف کنندگان برای تهیه کالا و خدمات مورد نیاز
 
7) فعال‌کردن اعضاء انجمن.
 
8) تعیین کمیته‌های تخصصی برای انجمن.
 
9) ارتباط مستمر و مؤثر با اعضای انجمن.
 
10) برگزاری نمایشگاه‌های مرتبط با حقوق مصرف‌کننده.
 
11) حضور در جلسات مرتبط با حقوق مصرف‌کننده در سایر دستگاه‌ها.
 
12) سایر وظایفی که طبق قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و آئین نامه های اجرایی آن به انجمن محول گردیده است.